Opłacalność destylacji

Wynajem destylarek

Destylarki Fidi bardzo szybko się spłacają. Nawet w kilka miesięcy. Z doświadczenia naszych klientów wiemy, że jednorazowy wydatek może nadmiernie obciążyć budżet firmy. W związku z powyższym warto rozważyć popularny leasing destylarki. W przypadku leasingu destylarka praktycznie „sama” spłaca miesięczne raty. Destylarki poleasigowe zazwyczaj zostają u pierwotnego użytkownika.

Miesięczny koszt destylarki w leasingu jest nieporównywalnie niższy niż wynajem destylatorów rozpuszczalnika. Jeżeli chcesz sprawdzić wydajność destylarki i jakość destylatu skontaktuj się z nami w temacie próby destylacji.

Destylarka na raty leasingowe jest już od 500 zł netto/mc, więc łatwo porównać opłacalność z ceną rozpuszczalnika.