niekwestionowana

Opłacalność destylacji

Dla przedsiębiorcy cena rozpuszczalnika to nie tylko kwota na fakturze. Pojawiają się dodatkowe koszty dostawy, magazynowania, transportu wewnętrznego. Do tego dochodzą koszty składowania zalegających beczek i kanistrów z zabrudzonymi rozpuszczalnikami i opakowań po zużytych rozpuszczalnikach. Na końcową cenę rozpuszczalnika w firmie wpływa także coraz droższa utylizacja rozpuszczalników przez firmy zewnętrzne oraz opłaty emisyjne i środowiskowe. W związku z tym koszt rozpuszczalnika jest wysoki i ciągle wzrasta.

Rozwiązaniem jest tylko własny odzysk rozpuszczalników za pomocą destylarki Fidi .

Koszt wydestylowania 1 litra rozpuszczalnika wynosi około 50 groszy. Jeżeli porównamy go z rzeczywistymi kosztami rozpuszczalnika, okaże się, że…
…destylarka Fidi spłaca się już po kilku miesiącach.

Przy analizie kosztów zakupu destylatora warto wziąć pod uwagę, że nasze destylarki charakteryzują relatywnie niskie koszty eksploatacyjne i serwisowe.

Jesteśmy specjalistami w temacie destylacji i zapewniamy realną, długoterminową pomoc.