Proces

Destylacja rozpuszczalników

Proces destylacji rozpuszczalników

1

Zabrudzona mieszanina

rozpuszczalników jest podgrzewana do temperatury ich wrzenia.
2

Następuje odparowywanie

składowych rozpuszczalników w kolejności temperatur ich wrzenia.
3

Odparowujący nośnik

pozostawia na dnie kotła nielotne stałe cząstki w postaci żywic, pigmentów, lakierów, olejów .
4

Opary rozpuszczalnika

zostają ponownie skroplone w chłodnicy destylarki.
5

Pod chłodnicą INOX

uzyskujemy, zimny i bezbarwny rozpuszczalnik.
6

Pełnowartościowy i czysty rozpuszczalnik

jest gotowy do natychmiastowego użycia.
7

Regeneracja rozpuszczalnika

jest powtarzalna i to bez większych ubytków.