Opłacalność destylacji

Dobór i rodzaje destylarek

Urządzenia do odzysku rozpuszczalników produkowane są zgodnie z potrzebami indywidualnych odbiorców pod względem wymiarów i dobowych wydajności. Najmniejsze modele mają pojemność już 12L, ale są także destylatory 30L, 60L, 120L a nawet destylarki 160 L.

Wielkość zbiornika powinna być dobierana według dziennego lub tygodniowego zużycia rozpuszczalników w firmie. Dodatkowym atutem większych destylarek przemysłowych są relatywnie niższe koszty eksploatacyjne i serwisowe niż w modelach mniejszych. Optymalny dobór destylarki gwarantuje szybki zwrot inwestycji.

Regenerator rozpuszczalników po procesach czyszczenia, odtłuszczania i odolejania. Zregenerowany rozpuszczalnik można użyć ponownie.

Destylarka do acetonu z procesów produkcji kompozytów, laminatów.