Środek antypianowy

Środek antypianowy do destylarki

Jeśli zauważy się tworzenie się piany w destylarce, zalecamy stosowanie odpieniacza. Piana w destylarce może pojawić się przy destylacji przy destylacji popłuczyn po lakierach wodnych lub klejowych