Destylarki przemysłowe

Przemysłowe systemy odzysku rozpuszczalników FIDI przeznaczone są dla odbiorców, którzy mają duże potrzeby destylacyjne i wymagają działania w cyklu ciągłym. Instalacje budowane są zgodnie z potrzebami odbiorcy, pod względem wymiarów i dobowych wydajności destylacji, z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa ATEX EX II 2G IIA T3.

Destylarki przemysłowe mogą działać w obiegu zamkniętym. Wyposażone są wtedy w automatyczny układ napełniający z czujnikiem poziomu napełnienia. Opcjonalnie można wyposażyć je w wewnętrzne mieszadło i łopatki, przeciwdziałające przywieraniu do kotła gęstych i zaschniętych odpadów destylacyjnych. Ponadto utrzymywanie w ruchu destylowanej zawiesiny zwiększa oddzielenie rozpuszczalnika od zanieczyszczeń, a tym samym odzysk rozpuszczalnika z destylacji.

Zbiornik destylatora jest wykonany z grubej warstwy stali kwasoodpornej, co gwarantuje wysoką rezystancję i długotrwałe sprawne działanie. Właściwa różnica temperatur pomiędzy olejem diatermicznym, ścianką kotła a destylowanym produktem zapewnia bezpieczny proces regeneracji rozpuszczalnika. Niezwykle duża pojemność destylarki oraz średnica kotła zapewnia zwiększoną powierzchnię parowania. Destylacja jest dzięki temu zoptymalizowana oraz zapewnia perfekcyjne oddzielanie rozpuszczalników i rozcieńczalników. Dzięki możliwości przechylania kotła, usuwanie stałych suchych odpadów destylacyjnych i czyszczenie, są niezwykle łatwe. Dla płynnych resztek istnieje możliwość zainstalowania automatycznego zaworu spustowego.

Procesy

Destylarki Fidi stanowią optymalne rozwiązanie dla zakładów, w których cyklicznie występują procesy z użyciem rozpuszczalników organicznych, rozcieńczalników na bazie nitro, ksylenu, toluenu, nafty, benzyny, octanów, trichloroetylenu, alkoholi.

 • płukanie instalacji lakierniczych
 • mycie zbiorników
 • mycie węży i pomp Airless
 • rozcieńczanie farb i podkładów
 • czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni metalowych
 • obróbka tworzyw sztucznych
 • drukowanie folii i przemywanie maszyn drukarskich
 • odzysk rozpuszczalnika z kleju
 • regeneracja zużytych rozpuszczalników
 • osuszanie odpadów lakierniczych

Tabela temperatur wrzenia rozpuszczalników palnych i niepalnych dostępna jest na życzenie.

Zastosowanie

Automatyczne systemy destylacji przemysłowej instalowane są m.in. w poniższych branżach:

 • Przemysł konstrukcji stalowych,
 • Producenci okien PCV,
 • Producenci lakierów, podkładów,
 • Producenci farb drukarskich i graficznych,
 • Producenci środków myjących i odtłuszczających,
 • Dystrybutorzy acetonu i rozpuszczalników nitro,
 • Producenci żywic, tworzyw sztucznych,
 • Producenci wyrobów gumowych,
 • Producenci chemii budowlanej, cementów organicznych, polimerów,
 • Producenci materiałów wybuchowych,
 • Firmy z branży rafineryjnej, wiertniczej i naftowej,
 • Firmy farmaceutyczne i kosmetyczne,
 • Firmy prowadzące recykling i skup zużytych rozpuszczalników,
 • Firmy zajmujące się usługą destylacji rozpuszczalników.

Korzyści

 • Natychmiastowy rezultat w postaci czystego i klarownego rozpuszczalnika,
 • Wysoki poziom odzysku i regeneracji rozpuszczalników,
 • Usprawnienie logistyki materiałowej,
 • Przyspieszenie procesów produkcji lub czyszczenia,
 • Redukcja kosztów gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie,
 • Zminimalizowane czynności obsługowe, dzięki zautomatyzowaniu procesów,
 • Bezpieczne wykonanie EX do pracy w I strefie zagrożenia wybuchem (klasa ATEX 2G),
 • Niskie koszty bieżące eksploatacyjne (energia, olej diatermiczny, uszczelki do destylarek),
 • Wsparcie techniczne doświadczonych fachowców.

Dane techniczne

Dane techniczne destylarek przemysłowych zależą od przeznaczenia do destylacji ciągłej lub cyklicznej.

 • Przykładowe wydajności destylarek: 10 l/h, 20 l/h, 40-120 l/h
 • Największe destylarki mają wydajność do 13 000 litrów na dobę (ok 540 l/ h)
 • Optymalne napełnienie: 65-75% pojemności kotła + przestrzeń na kumulację oparów
 • Możliwość zainstalowania systemów zapobiegania tworzenia się piany
 • Usuwanie resztek poprzez automatyczny zawór spustowy lub przechylanie
 • Temperatura destylacji regulowana z podziałem na kilka faz
 • Pneumatyczny generator próżniowy dla obniżenia temperatury wrzenia poniżej 180oC
 • Chłodzenie powietrzem lub wodą
 • Pobierana moc: od kilku do kilkudziesięciu kW

Na instalację przesyłu i składowania rozpuszczalników wchodzą:

 • Pompy membranowe, pompy pneumatyczne, pompy rozpuszczalników
 • Pompy próżniowe, w zależności od modelu
 • Zbiorniki na brudny i czysty destylat
 • Elementy stałe wykonane z INOX
 • Elastyczne przewody z materiałów odpornych na rozpuszczalniki