Zapraszamy

Kontakt

MIPA Polska Sp. z o.o.
ul. Żmudzka 6
PL-85-028 Bydgoszcz

Tel.: (52) 323 50 10
Fax.: (52) 323 50 20
E-mail: biuro@mipa-paints.pl